Referenties

“HWW-zorg heeft een start gemaakt met de nieuwe opleiding voor de aspirant leerlingen van Wijkzorg. Hoe krijg je deze medewerkers nu mee, die al heel lang uit het leerproces zijn en waarbij de opleiding verplicht wordt gesteld?

Dit vraagt mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Een verandering is immers pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt.

Met muziek als metafoor voor “weer leren leren” wist coach en violist Carlo Nabbe in een introductiebijeenkomst de betreffende medewerkers uit te dagen en intrinsiek te motiveren. De inhoudelijke informatie die hierna werd gepresenteerd werd hierdoor met enthousiasme ontvangen. Het resultaat dat Carlo Nabbe heeft bereikt is “draagvlak zonder dwang”.

Carlo is niet alleen een uitstekend muzikant, maar ook een bijzondere en inspirerende coach, die ik van harte kan aanbevelen aan organisaties, die teams en medewerkers willen meenemen in belangrijke veranderingen.”

Martin Blok
P&O Adviseur
Haagse Wijk- en Woonzorg

“Het projectmatig optreden van Carlo als dirigent van Bill Bounders Orchestra te Bergen op Zoom heeft waarneembaar geleid tot onvermoede muzikale ontdekking bij individuele leden van het orkest. Zijn coachingsvaardigheden hebben geleid tot individueel groeien in muzikaliteit waarmee het gehele orkest is gegroeid.”

Ton Rijk
directeur passend onderwijs
regio Bergen op Zoom, Steenbergen, Hoogerheide/ Woensdrecht.

“Door Carlo’s ongedwongen en open benadering was er al snel een basis van vertrouwen en openheid. Zijn inspirerende verhaal over mensen vrijheid geven en van waardering uit te gaan heeft mij en de andere workshopdeelnemers aan het denken gezet.”

Aart van den Brink,
gemeentesecretaris Gemeente Middelburg