Referenties

“HWW-zorg heeft een start gemaakt met de nieuwe opleiding voor de aspirant leerlingen van Wijkzorg. Hoe krijg je deze medewerkers nu mee, die al heel lang uit het leerproces zijn en waarbij de opleiding verplicht wordt gesteld?

Dit vraagt mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Een verandering is immers pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt.

Met muziek als metafoor voor “weer leren leren” wist coach en violist Carlo Nabbe in een introductiebijeenkomst de betreffende medewerkers uit te dagen en intrinsiek te motiveren. De inhoudelijke informatie die hierna werd gepresenteerd werd hierdoor met enthousiasme ontvangen. Het resultaat dat Carlo Nabbe heeft bereikt is “draagvlak zonder dwang”.

Carlo is niet alleen een uitstekend muzikant, maar ook een bijzondere en inspirerende coach, die ik van harte kan aanbevelen aan organisaties, die teams en medewerkers willen meenemen in belangrijke veranderingen.”

Martin Blok
P&O Adviseur
Haagse Wijk- en Woonzorg

“Het projectmatig optreden van Carlo als dirigent van Bill Bounders Orchestra te Bergen op Zoom heeft waarneembaar geleid tot onvermoede muzikale ontdekking bij individuele leden van het orkest. Zijn coachingsvaardigheden hebben geleid tot individueel groeien in muzikaliteit waarmee het gehele orkest is gegroeid.”

Ton Rijk
directeur passend onderwijs
regio Bergen op Zoom, Steenbergen, Hoogerheide/ Woensdrecht.

“Door Carlo’s ongedwongen en open benadering was er al snel een basis van vertrouwen en openheid. Zijn inspirerende verhaal over mensen vrijheid geven en van waardering uit te gaan heeft mij en de andere workshopdeelnemers aan het denken gezet.”

Aart van den Brink,
gemeentesecretaris Gemeente Middelburg

“Muziek dient te staan als een huis, dient te zweven, dient gearticuleerd en genuanceerd te zijn en het plezier moet eraf spatten. Ga daar als amateur maar eens aan staan. Carlo Nabbe heeft het vermogen om, met oprecht respect voor de technische- en tijdsbeperkingen van de amateur, dit uit het Oosterhouts Symfonie orkest te halen; niet in één keer, niet in twee keer maar door steeds opnieuw, met woord en daad het orkest naar een hoger muzikaal niveau te tillen. En ja, dan zijn er momenten en stukken dat het orkest reikt aan muziek die staat als een huis, die zweeft, die gearticuleerd en genuanceerd is en waar het muzikaal plezier af spat. ”

Sjef van der Steen
Voorzitter Oosterhouts Symfonie Orkest

“Ik ken Carlo als een bevlogen dirigent van het Zeeuws jeugdorkest. Inherent aan een jeugdorkest, waar jaarlijks de oudere, meer ervaren spelers vertrekken, en er jongere spelers voor in de plaats komen, beginnen we eigenlijk ieder jaar met een min of meer nieuw orkest: een hele uitdaging!
Carlo dirigeert het orkest op een coachende manier: met veel geduld, aandacht en passie voor de muziek studeert hij gedurende het jaar het repertoire met het orkest in. Hij leert ons luisteren, te genieten van de muziek en het samenspelen, maar vooral ook om onszelf vrij te leren uiten op ons instrument. Op deze manier lukt het hem elk jaar weer om het orkest boven zichzelf uit te tillen bij de concerten!”

Sara Marinissen
Concertmeester Zeeuws jeugdorkest

“Van 2010 tot 2012 was ik concertmeester van het Zeeuws Jeugdorkest onder leiding van Carlo Nabbe. We speelden destijds onder andere de Vier Jaargetijden van Vivaldi, werken van Mozart, een romance voor viool van Ludwig van Beethoven en Trauermusik voor altviool en strijkers van Hindemith. Bij Carlo staat plezier in het samenspelen bovenaan. Hij werkt graag met jonge mensen en geeft met humor en passie leiding aan het Jeugdorkest. Tijdens een repetitie met Carlo draait het wellicht iets minder om techniek, maar des te meer om het gevoel dat muziek oproept en hoe je dit kunt omzetten naar klank. Groepsrepetities waren in mijn tijd bij het Jeugdorkest een belangrijk middel om de technisch moeilijke delen van een stuk onder de knie te krijgen. De verantwoordelijkheid lag bij de aanvoerders, waardoor we gestimuleerd werden elkaar te helpen en waardoor tegelijkertijd het samenspel sterker werd. Mijn tijd bij het Jeugdorkest heb ik als ontzettend leuk en leerzaam ervaren. Carlo heeft door zijn manier van leiding geven een goede muzikale basis gelegd, waardoor ik nu nog steeds met veel plezier viool speel. ”

Laura Pot
voormalig  concertmeester Zeeuwsjeugdorkest

Carlo als dirigent:
• “Muziek maken is energie uitstralen.”
• “Thuis studeren, tijdens de repetitie muziek maken.”
• “Viool omhoog en niet te kneuterig spelen. Laat horen wat je kunt en laat zien dat je plezier hebt!”
• “Muziek maken is klank, klank, klank…”
• “Luister naar elkaar en laat in je bewegingen zien wat je speelt en bedoelt.”
“Zomaar een paar uitspraken, die kenmerkend zijn voor Carlo als dirigent. Carlo brengt de energie, die hij voelt in de muziek, over op het orkest. Carlo geeft met discipline, humor en muzikaliteit leiding aan het orkest waarbij het hem lukt om het orkest , zowel technisch als muzikaal gezien, naar een hoger plan te brengen. Hij geeft de orkestleden zoveel vertrouwen dat ze niet blijven hangen in technische problemen maar juist aan muziek maken toekomen. Dit geeft de orkestleden heel veel plezier en voldoening en bevordert de eenheid binnen de groep: “wij zetten samen iets moois neer.” Klank en gevoel zijn terugkomende thema’s in Carlo’s werkwijze. Daarbij gebruikt hij zijn viool om te laten horen welke sfeer hij voor ogen heeft in een bepaalde passage. Eén van de prettigste eigenschappen van Carlo is dat hij ieder orkestlid met respect behandelt waardoor ieder orkestlid zich gewaardeerd en gezien voelt. ”

Liza Heijkoop
concertmeester WBSO

“Carlo is een inspirerende dirigent, die heel goed weet wat hij met zijn orkest wil bereiken. Door zijn uitnodigende stijl weet hij mensen te bewegen verder te zoeken naar wat mogelijk is op hun instrument. Hij doet dat met veel humor in een ontspannen sfeer. Hij gaat altijd op zoek naar de nuance in de muziek en daarbij zet hij consequent in op muzikaliteit en kwaliteit. Hij beschikt over een uitgebreid repertoire aan didactische vaardigheden en kan goed duiden wat hij bedoelt met een bepaalde opvatting, speelmanieren, etc… Zijn vakmanschap als musicus, violist en dirigent is onbetwist. De belangrijkste kwaliteit voor mij is dat hij weet hoe om te gaan met een orkest bestaande uit amateurmusici.”

Harry Kirkels
klarinettist WBSO

“Ik heb Carlo leren kennen als dirigent van het West-Brabants Symfonieorkerst. Carlo is een dirigent die de orkestleden kan inspireren en motiveren om nog meer uit henzelf te halen. Hij weet die extra laag in de muziek aan te boren waardoor het pallet aan klankkleuren verrijkt. Iets waar je als niet-professionele muzikant niet zo snel aankomt. Voor mij als blazer vind ik het erg leerzaam hoe Carlo ook vanuit violist-zijn met de strijkers klankkleuren opzoekt en speelmanieren aangeeft, die bij de emotie achter het stuk horen. Hierdoor ga ik zelf ook opzoek naar meer verschillende klankkleuren in mijn instrument.
De leiding die Carlo over het orkest heeft voelt natuurlijk en vertrouwd. Carlo is een dirigent die je uitnodigt om te musiceren. Alleen al door die benadering en het gevoel van vrijheid, verdwijnt een groot deel van de nervositeit voorafgaand en tijdens een optreden, waar je als (amateur)muzikant onvermijdelijk mee te maken krijgt.”

Maarten  Volkers
Hoboïst, West-Brabants Symfonieorkest

“Bewust (leren) luisteren en reageren vanuit ieders individuele perceptie zijn essentiële onderdelen in de ontwikkeling van iemand die muziek speelt of daarin lesgeeft. In mijn vele ontmoetingen met Carlo, waren deze onderwerpen een vast onderdeel van het gesprek. In zijn positie als dirigent stimuleert Carlo de musici dit verder te ontwikkelen, waardoor ook bij samenspel ieders’ bewuste bijdrage leidt tot een eigen klank.”

Elma Meijer
Fluitiste TY kamerorkest

“Ik heb ongeveer 6 jaar in het Zeeuws Jeugdorkest gezeten waar Carlo al langere tijddirigent is. Wat ik altijd erg bijzonder vond aan Carlo, was zijn prettige manier van werken met kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Hij wist altijd een goede balans te vinden tussen lolletjes maken en serieus hard werken. Hij wilde het liefst dat iedereen zijn zelfvertrouwen ontwikkelt op het gebied van muziek en dat we allemaal zelfstandige muzikanten worden. Het gaat vooral om samenspelen en elkaar leren aanvoelen. Toen ik later in het Zeeuws Studentenorkest mee ging spelen kwam er nog meer diepgang bij. We waren met een kleine groep, wat het natuurlijk wel makkelijker maakt, maar we konden altijd discussiëren over muziek en hij wilde altijd zo veel mogelijk aan ons overlaten om ons een goed beeld te geven van hoe de muziek in elkaar steekt. Carlo heeft veel betekend voor mijn muzikale ontwikkeling. Hij heeft er uiteindelijk aan bijgedragen dat ik auditie deed bij het conservatorium in Rotterdam, waar ik nu bijna een jaar studeer.”

Viola Koopman
Altvioliste

“Carlo is een gedreven dirigent voor het orkest. Wat ik erg bewonder is dat hij ongeacht het verschil in niveau van de groep, mensen kan inspireren om zichzelf verder te ontwikkelen op hun instrument. Hij respecteert ieders niveau maar eist wel inzet. Hij vindt het belangrijk om de mening van de mensen in het orkest te weten en vraagt hier regelmatig om. Hij neemt deze meningen serieus. Hij laat mensen zelf luisteren en ontdekken wat verschillende speelwijzen voor effect hebben op de muziek. Door deze verschillende ingangen, voelen de mensen zich op hun gemak waardoor ze zichzelf durven te zijn en ze dus ook spelen zoals ze kunnen.”

Kim Verwater
Concertmeester Oosterhouts symfonieorkest

“In strijkorkest Archi Amici, een middelgroot ensemble met ca. 20 musici, beleef ik Carlo Nabbe als artistiek leider en dirigent met een zeer inspirerende persoonlijkheid. Omdat het orkest niet heel groot is, kan hij het orkest leiden zonder dat hij er altijd als dirigent voor hoeft te staan. Hij leidt het orkest dan als violist vanuit een vrije rol, waarbij hij de diverse groepen stimuleert en aanstuurt. Om deze invulling mogelijk te maken, traint hij het orkest gedurende de repetities op aandacht voor elkaars spel en de samenhang. Aandacht voor hetgeen hij met het orkest wil bereiken, verkrijgt hij door aandacht te geven aan en verbinding te zoeken met de musici. Carlo schenkt enorm veel vertrouwen aan zijn mensen; hij is nooit dwingend, maar geeft ruimte en respecteert kwetsbaarheid, waardoor de musici op hun beurt Carlo vertrouwen en geen remmingen voelen bij het spelen. Hierdoor wint de kwaliteit van individuele spelers en het ensemble als geheel. Carlo gebruikt dikwijls zijn viool om zijn klankvoorstelling van een muziekstuk te illustreren; hij wijst daarbij op de samenhang tussen voortgebrachte klank en toegepaste techniek. Carlo’s speelstijl is zeer expressief en hij is voortdurend op zoek naar passende klankinhoud om het verhaal van de muziek boeiend te kunnen vertellen. De inspiratie bij het werken met Carlo wordt -of het repetities of concerten zijn- naast zijn vakmanschap en passie gedragen door intelligentie, empathie en gevoel voor humor, waardoor ik altijd weer een beetje ‘rijker’ thuis kom.” (29 december 2019) 

John Anijs
Violist (voormalig concertmeester) en penningmeester van Archi Amici

(Recensie WBSO 2 januari 2020)
WBSO KRIJGT STEEDS MEER KLEUR DANKZIJ CARLO NABBE

Nog voordat hij één noot had gedirigeerd mocht dirigent Carlo Nabbe van het West-Brabants Symfonie Orkest zondagmiddag zijn eerste open doekje al incasseren in De Kring. Slechts door het opzichtig showen van zijn opvallende rode vest en de bijbehorende schoenen uit de kledinglijn minster Hugo de Jonge kreeg de enthousiaste orkestleider de publieke handen luidruchtig en langdurig op elkaar.
Lees hier de hele recensie.